หมวยเกี๊ยะA2 https://yogapoint.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-04-2015&group=23&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-04-2015&group=23&gblog=26 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 26- โอเว่อรโหลด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-04-2015&group=23&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-04-2015&group=23&gblog=26 Thu, 09 Apr 2015 23:24:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-04-2015&group=23&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-04-2015&group=23&gblog=25 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 25 - วอร์มอัพและคูลดาวน์ปรับคลื่นสมองกันก่อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-04-2015&group=23&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-04-2015&group=23&gblog=25 Wed, 08 Apr 2015 17:15:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-04-2015&group=23&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-04-2015&group=23&gblog=24 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 24 - ปรับแผนการฝึก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-04-2015&group=23&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-04-2015&group=23&gblog=24 Wed, 08 Apr 2015 17:04:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-03-2015&group=23&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-03-2015&group=23&gblog=23 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 23 - การล้างจมูกช่วยให้การวิ่งดีขึ้นได้อย่างไร?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-03-2015&group=23&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-03-2015&group=23&gblog=23 Sat, 28 Mar 2015 23:37:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-03-2015&group=23&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-03-2015&group=23&gblog=22 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 22 - วิกฤติการณ์พลังงานขาดแคลน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-03-2015&group=23&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-03-2015&group=23&gblog=22 Thu, 26 Mar 2015 11:24:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-03-2015&group=23&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-03-2015&group=23&gblog=21 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 21 -วิ่งอย่างยอมรับและไม่คาดหวัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-03-2015&group=23&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-03-2015&group=23&gblog=21 Thu, 26 Mar 2015 11:22:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-03-2015&group=23&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-03-2015&group=23&gblog=20 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 20 - เหลียวมองตนเอง เข้าใจตนเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-03-2015&group=23&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-03-2015&group=23&gblog=20 Tue, 17 Mar 2015 9:43:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-03-2015&group=23&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-03-2015&group=23&gblog=19 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 19 - จะวิ่งช่วงเวลาไหนดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-03-2015&group=23&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-03-2015&group=23&gblog=19 Tue, 17 Mar 2015 9:42:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2015&group=23&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2015&group=23&gblog=18 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 18 -ในวันที่หัวใจเต้นแรง ตอนที่ 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2015&group=23&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2015&group=23&gblog=18 Tue, 10 Mar 2015 9:36:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-03-2015&group=23&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-03-2015&group=23&gblog=17 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 17 -ในวันที่หัวใจเต้นแรง ตอนที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-03-2015&group=23&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-03-2015&group=23&gblog=17 Mon, 09 Mar 2015 9:42:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-03-2015&group=23&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-03-2015&group=23&gblog=16 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 16 -ในวันที่หัวใจเต้นแรง ตอนที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-03-2015&group=23&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-03-2015&group=23&gblog=16 Mon, 09 Mar 2015 5:57:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=07-03-2015&group=23&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=07-03-2015&group=23&gblog=15 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 15 - แคลอรี่ ไอเลิฟยู -3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=07-03-2015&group=23&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=07-03-2015&group=23&gblog=15 Sat, 07 Mar 2015 19:15:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=06-03-2015&group=23&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=06-03-2015&group=23&gblog=14 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 14- การพักเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการฝึก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=06-03-2015&group=23&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=06-03-2015&group=23&gblog=14 Fri, 06 Mar 2015 11:57:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-03-2015&group=23&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-03-2015&group=23&gblog=13 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 13-ค้นหาท่วงท่าการวิ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-03-2015&group=23&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-03-2015&group=23&gblog=13 Thu, 05 Mar 2015 17:09:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=04-03-2015&group=23&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=04-03-2015&group=23&gblog=12 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 12- อยากจะวิ่ง...เริ่มตรงไหน?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=04-03-2015&group=23&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=04-03-2015&group=23&gblog=12 Wed, 04 Mar 2015 16:45:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-03-2015&group=23&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-03-2015&group=23&gblog=11 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 11-เกิดมาเพื่อวิ่ง...รึปล่าว?ตอนที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-03-2015&group=23&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-03-2015&group=23&gblog=11 Tue, 03 Mar 2015 9:00:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-03-2015&group=23&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-03-2015&group=23&gblog=10 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 10-หลังวิ่งแข่งสนามที่ 6]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-03-2015&group=23&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-03-2015&group=23&gblog=10 Mon, 02 Mar 2015 20:37:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-12-2012&group=14&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-12-2012&group=14&gblog=27 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[คอร์สครูโยคะปี 2013 รุ่นที่ 7 Yoga Teacher Training Course 2556]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-12-2012&group=14&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-12-2012&group=14&gblog=27 Wed, 19 Dec 2012 20:20:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=23-12-2011&group=14&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=23-12-2011&group=14&gblog=26 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[คอร์สอบรมครูสอนโยคะ รุ่นที่ 5 เริ่มวันที่ 19 กุมภาพันธ์ถึง 15 พฤษภาคม 2555 รับสมัครแล้วจ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=23-12-2011&group=14&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=23-12-2011&group=14&gblog=26 Fri, 23 Dec 2011 15:27:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-11-2011&group=14&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-11-2011&group=14&gblog=25 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูว่าคอร์สครูโยคะสถาบันไหนในเมืองไทยได้รับการรับรองจากที่ไหนดูอย่างไร?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-11-2011&group=14&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-11-2011&group=14&gblog=25 Fri, 25 Nov 2011 18:39:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=01-08-2011&group=14&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=01-08-2011&group=14&gblog=24 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ต า ร า ง เ รี ย น โ ย ค ะ ล่ า สุ ด ที่ โ ย ค ะ คี ต า Lastest Schedule at Yoga Gita]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=01-08-2011&group=14&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=01-08-2011&group=14&gblog=24 Mon, 01 Aug 2011 8:18:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-07-2011&group=14&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-07-2011&group=14&gblog=23 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Beginner Yoga Course ส ำ ห รั บ ผู้ เ ริ่ ม ต้ น ฝึ ก หรือ ไ ม่ เ ค ย ฝึ ก โ ย ค ะ ม า ก่ อ น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-07-2011&group=14&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-07-2011&group=14&gblog=23 Sun, 10 Jul 2011 15:25:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-05-2011&group=14&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-05-2011&group=14&gblog=22 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Teacher Training Course ค อ ร์ ส อ บ ร ม ครูโยคะ เ ดื อ น กั น ย า ย น 2554]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-05-2011&group=14&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-05-2011&group=14&gblog=22 Sun, 08 May 2011 12:16:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-01-2011&group=14&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-01-2011&group=14&gblog=21 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Retreat & Master Cleansing ล้ า ง พิ ษ ร่ า ง ก า ย และ จิ ต ใ จ เ ดื อ น ก ุ ม ภ า พั น ธ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-01-2011&group=14&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-01-2011&group=14&gblog=21 Tue, 25 Jan 2011 9:00:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-11-2010&group=14&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-11-2010&group=14&gblog=20 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA["YOGA of LOVE" มาร่วมกันฝึกโยคะเพื่อให้โลกของเรามีความสุขกันเถอะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-11-2010&group=14&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-11-2010&group=14&gblog=20 Wed, 10 Nov 2010 9:13:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=06-11-2010&group=14&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=06-11-2010&group=14&gblog=19 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[โยคะเพือชีวิตประจำวัน Yoga for Daily Life workshop]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=06-11-2010&group=14&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=06-11-2010&group=14&gblog=19 Sat, 06 Nov 2010 6:48:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-10-2010&group=14&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-10-2010&group=14&gblog=18 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[คอร์ส อ บ ร ม ค รู โ ย ค ะ ปี 2554 โดยโยคะคีตาและโยคะวิทยากูรูคูล ประเทศอินเดีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-10-2010&group=14&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-10-2010&group=14&gblog=18 Sun, 17 Oct 2010 16:05:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-10-2010&group=14&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-10-2010&group=14&gblog=17 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Retreat & Master Cleansing ล้ า ง พิ ษ ร่ า ง ก า ย และ จิ ต ใ จ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-10-2010&group=14&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-10-2010&group=14&gblog=17 Thu, 14 Oct 2010 10:49:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=22-07-2010&group=14&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=22-07-2010&group=14&gblog=16 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Contact Yoga เ ชิ ญ ช ว น คุ ณ แ ม่ ม า ฝึ ก โ ย ค ะ ด้ ว ย กั น ในวันแม่ที่จะถึงนี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=22-07-2010&group=14&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=22-07-2010&group=14&gblog=16 Thu, 22 Jul 2010 12:37:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=29-05-2010&group=14&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=29-05-2010&group=14&gblog=15 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ต า ร า ง ส อ น โ ย ค ะ ล่าสุดมาแล้วจ้า เริ่ม 15 มิถุนายน 2553นี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=29-05-2010&group=14&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=29-05-2010&group=14&gblog=15 Sat, 29 May 2010 19:27:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-03-2010&group=14&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-03-2010&group=14&gblog=14 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ตารางสอน โ ย ค ะ คี ต า ช่วง 22 มีนาคม ถึง 22 เมษายน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-03-2010&group=14&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-03-2010&group=14&gblog=14 Sun, 21 Mar 2010 20:54:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-03-2010&group=14&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-03-2010&group=14&gblog=13 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Y O G A Teacher Training Course 200 hours 2010 (English Version)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-03-2010&group=14&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-03-2010&group=14&gblog=13 Fri, 19 Mar 2010 11:21:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-03-2010&group=14&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-03-2010&group=14&gblog=12 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Y O G A Teacher Training Course 2010 ค อ ร์ ส ค รู โ ย ค ะ ปี 2553 คลอดแล้วค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-03-2010&group=14&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-03-2010&group=14&gblog=12 Tue, 16 Mar 2010 15:34:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-11-2009&group=14&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-11-2009&group=14&gblog=11 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ค อ ร์ ส โ ย ค ะ ขั้ น ต้ น ที่ โ ย ค ะ คี ต า --Beginner Yoga Course at Yoga Gita]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-11-2009&group=14&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-11-2009&group=14&gblog=11 Thu, 05 Nov 2009 15:33:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=29-07-2009&group=14&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=29-07-2009&group=14&gblog=10 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[รูปจาก โ ย ค ะ สั ม ผั ส ที่ โ ย ค ะ คี ต า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=29-07-2009&group=14&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=29-07-2009&group=14&gblog=10 Wed, 29 Jul 2009 19:28:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=20 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ชิโรธารา การหยดน้ำมันบนหน้าผาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=20 Tue, 10 Mar 2009 13:09:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=18 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ คอร์สอายุรเวทเล็กๆ กับรูปแบบการใช้ชีวิตแบบโยคี 10 วัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=18 Tue, 10 Mar 2009 13:02:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=17 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[๒ กุมภาพันธ์ ๕๒ ขุนเขาสูงเสียดฟ้ากับหัวใจที่ไม่เคยโรยลา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=17 Tue, 10 Mar 2009 12:54:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=16 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[๑ กุมภาพันธ์ ๕๒ รูปถ่ายบนเขาของเพื่อนๆ กับอาหารเย็นนานาชาติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=16 Tue, 10 Mar 2009 12:44:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=15 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๑ มกราคม ๕๒ เรื่องที่เหลือจะกลืนกิน ..ภาษาถิ่นมาราตีกับการค้นคว้าที่ไม่สำเร็จ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=15 Tue, 10 Mar 2009 12:32:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=14 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[๓๐ มกราคม ๕๒ สอบ.. สอนโยคะให้เพื่อนๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2009&group=10&gblog=14 Tue, 10 Mar 2009 12:26:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-02-2009&group=10&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-02-2009&group=10&gblog=12 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๘ มกราคม ๕๒ อีกหนึ่งวันที่ยังป่วยไข้แต่ทำศรีษะอาสนะ ๕นาที และคันไถ ๑๒ นาที]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-02-2009&group=10&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-02-2009&group=10&gblog=12 Thu, 05 Feb 2009 17:28:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-02-2009&group=10&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-02-2009&group=10&gblog=11 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๗ มกราคม ๕๒ Bollywood หนังแอคชั่นสุดเจ๋ง กับการหายตัวไปของเพื่อนร่วมห้อง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-02-2009&group=10&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-02-2009&group=10&gblog=11 Thu, 05 Feb 2009 16:57:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=10 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ สวาตตีจากไป ฉันรับหน้าที่เพิ่ม และหนึ่งวันที่เสียไปเพราะไข้ขึ้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=10 Tue, 27 Jan 2009 12:27:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-03-2016&group=24&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-03-2016&group=24&gblog=2 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[My Diet Diary ตอนที่ 2 -ปรับอาหาร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-03-2016&group=24&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-03-2016&group=24&gblog=2 Thu, 03 Mar 2016 10:30:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-02-2016&group=24&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-02-2016&group=24&gblog=1 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[My Diet Diary ตอนที่ 1 - คำแก้ตัวกับคำว่าพรุ่งนี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-02-2016&group=24&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-02-2016&group=24&gblog=1 Thu, 25 Feb 2016 10:05:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-02-2015&group=23&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-02-2015&group=23&gblog=9 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 9 - เตรียมตัวก่อนการแข่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-02-2015&group=23&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-02-2015&group=23&gblog=9 Sat, 28 Feb 2015 20:38:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-02-2015&group=23&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-02-2015&group=23&gblog=8 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 8 - เกิดมาเพื่อวิ่ง..รึปล่าว? ตอนที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-02-2015&group=23&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-02-2015&group=23&gblog=8 Sat, 28 Feb 2015 20:38:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-02-2015&group=23&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-02-2015&group=23&gblog=7 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 7-28 วันเปลี่ยนชีวิต …น้ำ โปรตีน ไขมัน อืมมมม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-02-2015&group=23&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-02-2015&group=23&gblog=7 Wed, 25 Feb 2015 20:39:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-02-2015&group=23&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-02-2015&group=23&gblog=6 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 6- สมดุลชีวิต วิ่งและโยคะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-02-2015&group=23&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-02-2015&group=23&gblog=6 Wed, 25 Feb 2015 20:39:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-02-2015&group=23&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-02-2015&group=23&gblog=5 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 5 นาฬิกาวิ่งเรือนแรก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-02-2015&group=23&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-02-2015&group=23&gblog=5 Wed, 25 Feb 2015 20:39:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-02-2015&group=23&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-02-2015&group=23&gblog=4 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 4-ปิศาจของนักวิ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-02-2015&group=23&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-02-2015&group=23&gblog=4 Sun, 08 Feb 2015 20:40:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-02-2015&group=23&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-02-2015&group=23&gblog=3 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 3-เริ่มหาสูตรวิ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-02-2015&group=23&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-02-2015&group=23&gblog=3 Tue, 03 Feb 2015 20:41:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-02-2015&group=23&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-02-2015&group=23&gblog=2 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 2-ฉัน…วิ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-02-2015&group=23&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-02-2015&group=23&gblog=2 Tue, 03 Feb 2015 20:43:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-02-2015&group=23&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-02-2015&group=23&gblog=1 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ มื่ อ ค รู โ ย ค ะ จะ วิ่ ง ม า ร า ธ อ น ตอนที่ 1-วางแผนฉลอง 42 ปีด้วยวิ่ง 42 กม.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-02-2015&group=23&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-02-2015&group=23&gblog=1 Tue, 03 Feb 2015 20:44:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=23-01-2014&group=2&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=23-01-2014&group=2&gblog=30 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ น ป า ล วััันที่ 7-กัดฟัน ไว้ลาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=23-01-2014&group=2&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=23-01-2014&group=2&gblog=30 Thu, 23 Jan 2014 16:10:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-01-2014&group=2&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-01-2014&group=2&gblog=29 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ น ป า ล วัันที่ 6-ในความหนาวเย็น ฉันยังคงอบอุ่นใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-01-2014&group=2&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-01-2014&group=2&gblog=29 Sun, 19 Jan 2014 17:36:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-01-2014&group=2&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-01-2014&group=2&gblog=28 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ น ป า ล วันที่ี่ 5-สวรรค์และนรก รู้แจ้งในวันเดียว!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-01-2014&group=2&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-01-2014&group=2&gblog=28 Sun, 19 Jan 2014 17:25:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-01-2014&group=2&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-01-2014&group=2&gblog=27 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ น ป า ล วัันที่ 4-สู่ความสูง 2874 เมตร เหนือพื้นดิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-01-2014&group=2&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-01-2014&group=2&gblog=27 Sun, 19 Jan 2014 17:06:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-01-2014&group=2&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-01-2014&group=2&gblog=26 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ น ป า ล วันที่ 3 เดินเรื่อยๆ เมื่อย(โคตรๆ)ก็ถึง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-01-2014&group=2&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-01-2014&group=2&gblog=26 Sun, 19 Jan 2014 14:43:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-01-2014&group=2&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-01-2014&group=2&gblog=25 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[น มั ส เ ต เ น ป า ล วันที่ 2 ชิวๆที่โพครา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-01-2014&group=2&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-01-2014&group=2&gblog=25 Sat, 18 Jan 2014 22:21:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-01-2014&group=2&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-01-2014&group=2&gblog=24 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[น มั ส เ ต เ น ป า ล วันที่ 1 เตรียมตัวเหินฟ้า หนาวเข้าไส้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-01-2014&group=2&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-01-2014&group=2&gblog=24 Sat, 18 Jan 2014 20:42:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-05-2010&group=2&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-05-2010&group=2&gblog=23 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ปูซาน แอบพาเที่ยวซะหน่อยละกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-05-2010&group=2&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-05-2010&group=2&gblog=23 Tue, 11 May 2010 17:17:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-05-2010&group=2&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-05-2010&group=2&gblog=22 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ปูซานจ๋า...ฉันมาแล้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-05-2010&group=2&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-05-2010&group=2&gblog=22 Sun, 02 May 2010 5:42:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=24-05-2013&group=22&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=24-05-2013&group=22&gblog=1 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Mandala-เปิดตัวผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพรธรรมชาติที่ไม่เพียงดูแลร่างกายแต่ยังให้ความรู้ด้านพืชสมุนไพร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=24-05-2013&group=22&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=24-05-2013&group=22&gblog=1 Fri, 24 May 2013 11:20:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-01-2009&group=2&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-01-2009&group=2&gblog=20 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[อีกสองชั่วโมงครึ่งจะบินแล้วจ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-01-2009&group=2&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-01-2009&group=2&gblog=20 Sat, 17 Jan 2009 19:59:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-01-2009&group=2&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-01-2009&group=2&gblog=19 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เตรียมตัวอีกครั้ง... การเดินทางสู่การเติบโตของจิตวิญญาณ ภาคแรก.... Packing List]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-01-2009&group=2&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-01-2009&group=2&gblog=19 Sat, 03 Jan 2009 7:51:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-12-2008&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-12-2008&group=2&gblog=18 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Hand Henna ลวดลายวิจิตรบนร่างกาย.. กับการเป็นตัวของตัวเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-12-2008&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-12-2008&group=2&gblog=18 Sun, 28 Dec 2008 8:26:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=12-12-2008&group=2&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=12-12-2008&group=2&gblog=17 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ไชโยได้ไปต่างประเทศอีกแล้ว... มาเถอะ..ข้ามไปลาวกันนนนน ภาคสอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=12-12-2008&group=2&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=12-12-2008&group=2&gblog=17 Fri, 12 Dec 2008 13:03:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-12-2008&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-12-2008&group=2&gblog=16 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ไชโยได้ไปต่างประเทศอีกแล้ว... มาเถอะ..ข้ามไปลาวกันนนนน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-12-2008&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-12-2008&group=2&gblog=16 Thu, 11 Dec 2008 16:44:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-11-2008&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-11-2008&group=2&gblog=15 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันรักษ์โลกสีเขียว....ฉันรักกรุงเทพฯ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-11-2008&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-11-2008&group=2&gblog=15 Sun, 09 Nov 2008 10:59:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=30-10-2008&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=30-10-2008&group=2&gblog=14 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันกับชาวอินเดียภาคต่อ.... ดวงตาไม่เคยโกหก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=30-10-2008&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=30-10-2008&group=2&gblog=14 Thu, 30 Oct 2008 14:52:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-10-2008&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-10-2008&group=2&gblog=13 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[อีนี่....ตื้อเท่านั้นที่ครองโลก....นะจ๊ะนายจ๋า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-10-2008&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-10-2008&group=2&gblog=13 Sat, 18 Oct 2008 9:09:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=15-09-2008&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=15-09-2008&group=2&gblog=12 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[50 หนังสั้นจาก 50 ผู้กำกับ...เพื่อสันติภาพ...พร้อมชมฟรีแล้วเจ้าค่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=15-09-2008&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=15-09-2008&group=2&gblog=12 Mon, 15 Sep 2008 22:25:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=13-09-2008&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=13-09-2008&group=2&gblog=11 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ห้องพระ...วัฒนธรรมแนวคิดพื้นฐานของชาวอินเดียที่น่าเรียนรู้...คุ้มค่าแก่ความเข้าใจของฉัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=13-09-2008&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=13-09-2008&group=2&gblog=11 Sat, 13 Sep 2008 23:52:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-07-2008&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-07-2008&group=2&gblog=10 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าพรรษา ...พาเพลิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-07-2008&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-07-2008&group=2&gblog=10 Sat, 19 Jul 2008 18:50:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=06-11-2013&group=20&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=06-11-2013&group=20&gblog=3 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ย า ห ลั ง อ า ห า ร นั้ น ส ำ คั ญ ไ ฉ น ??]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=06-11-2013&group=20&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=06-11-2013&group=20&gblog=3 Wed, 06 Nov 2013 9:56:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=15-01-2013&group=20&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=15-01-2013&group=20&gblog=2 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ ห ญิ ง กับ ป ร ะ จ ำ เ ดื อ น ตอนที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=15-01-2013&group=20&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=15-01-2013&group=20&gblog=2 Tue, 15 Jan 2013 16:17:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=30-12-2012&group=20&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=30-12-2012&group=20&gblog=1 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[สู่ เ ส้ น ท า ง เ ดิ น ที่ ย า ว ไ ก ล ของ นั ก บ ำ บั ด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=30-12-2012&group=20&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=30-12-2012&group=20&gblog=1 Sun, 30 Dec 2012 17:21:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-01-2013&group=19&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-01-2013&group=19&gblog=3 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[สวนสรรพยา บทที่ 3 วิทยาศาสตร์หรือธรรมชาติ สารเคมีหรือออแกนิค]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-01-2013&group=19&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-01-2013&group=19&gblog=3 Sat, 05 Jan 2013 20:41:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=12-08-2012&group=19&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=12-08-2012&group=19&gblog=2 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[สวนสรรพยา บันทึกจากการตามรอยเท้าพ่อ บทที่๒ เริ่มต้นจากความล้มเหลว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=12-08-2012&group=19&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=12-08-2012&group=19&gblog=2 Sun, 12 Aug 2012 19:58:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-07-2012&group=19&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-07-2012&group=19&gblog=1 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[สวนสรรพยา บันทึกจากการตามรอยเท้าพ่อ บทที่๑ ผู้ล้มเหลวในชีวิตเพราะคิดใหญ่เกินความสามารถตน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-07-2012&group=19&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-07-2012&group=19&gblog=1 Wed, 18 Jul 2012 23:31:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=04-10-2012&group=1&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=04-10-2012&group=1&gblog=90 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ก า ร ล้ า ง พิ ษ ล ำ ไ ส้ และ ตั บ Colon cleanse and Liver cleanse ตอนที่ 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=04-10-2012&group=1&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=04-10-2012&group=1&gblog=90 Thu, 04 Oct 2012 11:11:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-09-2012&group=1&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-09-2012&group=1&gblog=89 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ ก า ร ล้ า ง พิ ษ ล ำ ไ ส้ และ ตั บ Colon cleanse and Liver cleanse ตอนที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-09-2012&group=1&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-09-2012&group=1&gblog=89 Fri, 14 Sep 2012 16:10:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-09-2012&group=1&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-09-2012&group=1&gblog=88 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ก า ร ล้ า ง พิ ษ ล ำ ไ ส้ และ ตั บ Colon cleanse and Liver cleanse ตอนที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-09-2012&group=1&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-09-2012&group=1&gblog=88 Fri, 14 Sep 2012 12:12:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=29-05-2012&group=1&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=29-05-2012&group=1&gblog=87 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ก า แ ฟ กับ ก า ร ตึ ง ข อ ง ร่ า ง ก า ย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=29-05-2012&group=1&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=29-05-2012&group=1&gblog=87 Tue, 29 May 2012 7:49:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-04-2012&group=1&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-04-2012&group=1&gblog=86 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[โ ย ค ะ กับ ก า ร อ อ ก ก ำ ลั ง ก า ย Yoga & Exercise]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-04-2012&group=1&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-04-2012&group=1&gblog=86 Mon, 09 Apr 2012 16:14:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=13-02-2014&group=18&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=13-02-2014&group=18&gblog=5 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ก า ร เ ดิ น ท า ง ของ จิ ต วิ ญ ญ า ณ ครั้งที่ 5 บันทึกที่ 5-ฅนควรรู้จักธรรมของตนเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=13-02-2014&group=18&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=13-02-2014&group=18&gblog=5 Thu, 13 Feb 2014 7:53:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-02-2014&group=18&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-02-2014&group=18&gblog=4 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ก า ร เ ดิ น ท า ง ของ จิ ต วิ ญ ญ า ณ ครั้งที่ 5 บันทึกที่ 4-Holy Cow วัวศักดิ์สิทธิ์ รากเหง้าของอินเดีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-02-2014&group=18&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-02-2014&group=18&gblog=4 Wed, 05 Feb 2014 16:02:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=30-01-2014&group=18&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=30-01-2014&group=18&gblog=3 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ก า ร เ ดิ น ท า ง ของ จิ ต วิ ญ ญ า ณ ครั้งที่ 5 บันทึกที่ 3-ครูโยคะเห็นแก่ตัว100%]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=30-01-2014&group=18&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=30-01-2014&group=18&gblog=3 Thu, 30 Jan 2014 0:02:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2014&group=18&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2014&group=18&gblog=2 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ก า ร เ ดิ น ท า ง ของ จิ ต วิ ญ ญ า ณ ครั้งที่ 5 บันทึกที่ 2-นักเรียนตามแบบครูทำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2014&group=18&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2014&group=18&gblog=2 Mon, 27 Jan 2014 16:29:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2014&group=18&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2014&group=18&gblog=1 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ก า ร เ ดิ น ท า ง ของ จิ ต วิ ญ ญ า ณ ครั้งที่ 5 บันทึกที่ 1-ฉันไม่เคยลืมเธอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2014&group=18&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2014&group=18&gblog=1 Mon, 27 Jan 2014 16:11:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-11-2010&group=1&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-11-2010&group=1&gblog=79 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ลึ ก ใ ห้ ถึ ง จิ ต วิ ญ ญ า ณ ข อ ง โ ย ค า ส น ะ Spirit of Yogasanas]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-11-2010&group=1&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-11-2010&group=1&gblog=79 Fri, 26 Nov 2010 11:06:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=23-11-2010&group=1&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=23-11-2010&group=1&gblog=78 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Master Cleansing ท ำ ไ ม ต้ อ ง ล้ า ง พิ ษ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=23-11-2010&group=1&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=23-11-2010&group=1&gblog=78 Tue, 23 Nov 2010 13:02:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-11-2010&group=1&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-11-2010&group=1&gblog=77 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ท ำ ไ ม ต้ อ ง 108 ร อ บ? เ ล ข น ี้ ส ำ คั ญ อ ย่ า ง ไ ร ใ น โ ย ค ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-11-2010&group=1&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-11-2010&group=1&gblog=77 Sun, 14 Nov 2010 10:22:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=20-10-2010&group=1&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=20-10-2010&group=1&gblog=76 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ช่ ว ง เ ว ล า ใ น ก า ร ล้ า ง พิ ษ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=20-10-2010&group=1&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=20-10-2010&group=1&gblog=76 Wed, 20 Oct 2010 17:04:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-06-2010&group=1&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-06-2010&group=1&gblog=75 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ก า ร ฝึ ก โ ย ค ะ แ ส ดง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า.....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-06-2010&group=1&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-06-2010&group=1&gblog=75 Sun, 27 Jun 2010 23:43:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-12-2009&group=1&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-12-2009&group=1&gblog=74 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Y i n Y o g a W o r k s h o p สำหรับครูโยคะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-12-2009&group=1&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-12-2009&group=1&gblog=74 Thu, 03 Dec 2009 18:22:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-11-2009&group=1&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-11-2009&group=1&gblog=73 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[สี สั น ก ั บ โ ย ค ะ Colourful Yoga]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-11-2009&group=1&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-11-2009&group=1&gblog=73 Mon, 16 Nov 2009 11:33:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-11-2009&group=1&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-11-2009&group=1&gblog=72 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[โ ย ค ะ เ ป็ น ไ ป เ พื่ อ ดั บ ก า ร ป รุ ง แ ต่ ง ข อ ง จิ ต Yogash chitta vritti nirodha]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-11-2009&group=1&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-11-2009&group=1&gblog=72 Mon, 16 Nov 2009 13:59:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=23-11-2010&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=23-11-2010&group=17&gblog=1 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ไ ป เ รี ย น เ ล่ น ด น ต รี อิ น เ ดี ย ค รั้ ง แ ร ก My first time Harmonium]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=23-11-2010&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=23-11-2010&group=17&gblog=1 Tue, 23 Nov 2010 22:20:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-08-2009&group=1&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-08-2009&group=1&gblog=70 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[โ ย ค ะ นิ ท ร า เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-08-2009&group=1&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-08-2009&group=1&gblog=70 Tue, 18 Aug 2009 13:39:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-08-2009&group=1&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-08-2009&group=1&gblog=69 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[การสอนโยคะ... คอร์สครูโยคะที่ทำให้เรารู้จักตนเองมากขึ้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-08-2009&group=1&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-08-2009&group=1&gblog=69 Sun, 09 Aug 2009 21:59:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-06-2009&group=1&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-06-2009&group=1&gblog=68 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[อัพเดต ความคืบหน้าของคอร์สอบรมเป็นครูสอนโยคะ โดยความร่วมมือจากโยคะวิทยาธรรมประเทศอินเดีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-06-2009&group=1&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-06-2009&group=1&gblog=68 Thu, 18 Jun 2009 16:02:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=31-03-2010&group=16&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=31-03-2010&group=16&gblog=7 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[พระจันทร์แดง...โรแมนติก???]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=31-03-2010&group=16&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=31-03-2010&group=16&gblog=7 Wed, 31 Mar 2010 14:29:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=07-03-2010&group=16&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=07-03-2010&group=16&gblog=6 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขของคนเป็นครู.. ส อ น โ ย ค ะ the world's greatest mom]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=07-03-2010&group=16&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=07-03-2010&group=16&gblog=6 Sun, 07 Mar 2010 19:23:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-02-2010&group=16&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-02-2010&group=16&gblog=5 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขที่มากกว่าการได้ทานช็อคโกแลต....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-02-2010&group=16&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-02-2010&group=16&gblog=5 Mon, 08 Feb 2010 19:51:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=31-01-2010&group=16&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=31-01-2010&group=16&gblog=4 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ส อ บ แ ล้ ว ... โ ย ค ะ ขั้ น สู ง .. สัปดาห์สุดท้ายของการเรียน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=31-01-2010&group=16&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=31-01-2010&group=16&gblog=4 Sun, 31 Jan 2010 0:13:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2010&group=16&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2010&group=16&gblog=3 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังแห่งจักระ ...ป ร า ณ ย ม ะ...โ ย ค ะ เ พื่ อ ชี วิ ต กั บ ค ว า ม อ่ อ น เ ย า ว์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2010&group=16&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2010&group=16&gblog=3 Wed, 27 Jan 2010 1:38:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=20-01-2010&group=16&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=20-01-2010&group=16&gblog=2 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[อาศรมคืออะไร...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=20-01-2010&group=16&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=20-01-2010&group=16&gblog=2 Wed, 20 Jan 2010 17:43:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-01-2010&group=16&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-01-2010&group=16&gblog=1 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[วันแรกก็เอาซะแล้ว...เจ็ทแอร์ จำไว้เลยอินเดีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-01-2010&group=16&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-01-2010&group=16&gblog=1 Tue, 05 Jan 2010 10:32:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-09-2008&group=1&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-09-2008&group=1&gblog=60 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[กรดแลคติก...มวยปล้ำและโยคะ ไปเกี่ยวกันได้ไงฟะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-09-2008&group=1&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-09-2008&group=1&gblog=60 Wed, 10 Sep 2008 19:14:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=01-09-2008&group=1&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=01-09-2008&group=1&gblog=59 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[โยคะอาสนะที่ยากที่สุด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=01-09-2008&group=1&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=01-09-2008&group=1&gblog=59 Mon, 01 Sep 2008 19:18:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=12-08-2008&group=1&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=12-08-2008&group=1&gblog=58 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดแสนประทับใจในเมืองตาก...โยคะกับความเรียบง่ายที่ไปกันได้ดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=12-08-2008&group=1&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=12-08-2008&group=1&gblog=58 Tue, 12 Aug 2008 19:19:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-07-2008&group=1&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-07-2008&group=1&gblog=57 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[พิศวาสฆาตกรรมกับ...การกินผัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-07-2008&group=1&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-07-2008&group=1&gblog=57 Mon, 21 Jul 2008 19:20:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-06-2008&group=1&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-06-2008&group=1&gblog=56 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[yahoo!!..my frist yoga teaching after I came back]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-06-2008&group=1&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-06-2008&group=1&gblog=56 Mon, 16 Jun 2008 6:21:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-07-2008&group=1&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-07-2008&group=1&gblog=55 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้เสื่อโยคะดีๆมาฟรีๆ...แถมประสบการณ์ใหม่ๆจากเชียงราย...และหายจากตาอักเสบ... โอ้พระพุทธเจ้ามันยอดมาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-07-2008&group=1&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-07-2008&group=1&gblog=55 Wed, 16 Jul 2008 19:20:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-06-2008&group=1&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-06-2008&group=1&gblog=54 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เช้าวันหนึ่งเมื่อฉันอาเจียนเป็นเลือด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-06-2008&group=1&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-06-2008&group=1&gblog=54 Mon, 02 Jun 2008 19:21:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-05-2008&group=1&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-05-2008&group=1&gblog=53 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[โยคีสาวกลับบ้านเกิดแล้วค่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-05-2008&group=1&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-05-2008&group=1&gblog=53 Tue, 27 May 2008 19:21:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-12-2012&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-12-2012&group=15&gblog=2 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ก า ร ปี น ห น้ า ผ า กั บ โ ย ค ะ ความเหมือนในความแตกต่าง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-12-2012&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-12-2012&group=15&gblog=2 Tue, 25 Dec 2012 20:54:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-06-2009&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-06-2009&group=15&gblog=1 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ปี น ห น้ า ผ า กีฬาเร้าใจ หัวใจเต้นแรง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-06-2009&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-06-2009&group=15&gblog=1 Thu, 18 Jun 2009 23:43:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=22-04-2008&group=1&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=22-04-2008&group=1&gblog=50 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Vidya Gurukul - 20 April 08]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=22-04-2008&group=1&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=22-04-2008&group=1&gblog=50 Tue, 22 Apr 2008 15:42:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-06-2009&group=14&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-06-2009&group=14&gblog=9 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Workshop ที่บ้าน โ ย ค ะ คี ต า --- โยคะสัมผัส โดยMachima]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-06-2009&group=14&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-06-2009&group=14&gblog=9 Tue, 16 Jun 2009 19:57:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-06-2009&group=14&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-06-2009&group=14&gblog=8 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[มาแล้วววว รู ป วั น เ ปิ ด บ้ า น โ ย ค ะ คี ต า ตอนที่2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-06-2009&group=14&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-06-2009&group=14&gblog=8 Sun, 14 Jun 2009 22:11:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-06-2009&group=14&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-06-2009&group=14&gblog=7 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[มาแล้วววว รู ป วั น เ ปิ ด บ้ า น โ ย ค ะ คี ต า ตอนที่1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-06-2009&group=14&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-06-2009&group=14&gblog=7 Sun, 14 Jun 2009 22:14:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-06-2009&group=14&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-06-2009&group=14&gblog=6 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[สัปดาห์แรกของการสอนที่ โ ย ค ะ คี ต า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-06-2009&group=14&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-06-2009&group=14&gblog=6 Sun, 14 Jun 2009 12:33:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-05-2009&group=14&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-05-2009&group=14&gblog=5 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Gita โยคะคีตา บ้านหลังใหม่ของคนชอบโยคะจ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-05-2009&group=14&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-05-2009&group=14&gblog=5 Mon, 11 May 2009 20:51:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=13-05-2009&group=14&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=13-05-2009&group=14&gblog=4 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนจะได้ชื่อว่า "โ ย ค ะ คี ต า"...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=13-05-2009&group=14&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=13-05-2009&group=14&gblog=4 Wed, 13 May 2009 20:51:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-06-2009&group=14&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-06-2009&group=14&gblog=3 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[โ ย ค ะ คี ต า ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-06-2009&group=14&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-06-2009&group=14&gblog=3 Tue, 02 Jun 2009 20:51:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-06-2009&group=14&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-06-2009&group=14&gblog=2 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ตารางสอนโยคะที่ บ้ า น โ ย ค ะ คี ต า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-06-2009&group=14&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-06-2009&group=14&gblog=2 Wed, 03 Jun 2009 21:37:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-06-2009&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-06-2009&group=14&gblog=1 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เย้ยฟ้าท้าดิน พ ลิ ก บ้ า น ท ำ ส ตู ดิ โ อ โ ย ค ะ!! (ภาค.. ก่อนจะเป็นวันนี้)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-06-2009&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=09-06-2009&group=14&gblog=1 Tue, 09 Jun 2009 20:50:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-04-2008&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-04-2008&group=1&gblog=40 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Vidya Gurukul - 7 April 08-exam, sickness snake and presentation]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-04-2008&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-04-2008&group=1&gblog=40 Fri, 11 Apr 2008 19:02:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-04-2008&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-04-2008&group=1&gblog=39 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Vidya Gurukul - 4 April 08]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-04-2008&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-04-2008&group=1&gblog=39 Fri, 11 Apr 2008 18:42:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-04-2008&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-04-2008&group=1&gblog=38 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Vidya Gurukul - 3 April 08-Theraphy Centre]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-04-2008&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-04-2008&group=1&gblog=38 Fri, 11 Apr 2008 18:34:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-04-2008&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-04-2008&group=1&gblog=37 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Vidya Gurukul - 2 April 08-Walking to Trimbak]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-04-2008&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-04-2008&group=1&gblog=37 Fri, 11 Apr 2008 17:56:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-04-2008&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-04-2008&group=1&gblog=36 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Vidya Gurukul - 1 April 08]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-04-2008&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-04-2008&group=1&gblog=36 Wed, 02 Apr 2008 16:23:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=12-11-2013&group=13&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=12-11-2013&group=13&gblog=5 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[บุ ญ ความหมายที่แท้จริงในสมัยโบราณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=12-11-2013&group=13&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=12-11-2013&group=13&gblog=5 Tue, 12 Nov 2013 11:08:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-11-2013&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-11-2013&group=13&gblog=4 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ป ร ะ วั ติ ภ า ษ า สั น ส ก ฤ ต เ บื้ อ ง ต้ น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-11-2013&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-11-2013&group=13&gblog=4 Sun, 10 Nov 2013 11:02:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=06-06-2009&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=06-06-2009&group=13&gblog=3 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[คำสุภาพ.... เ มี ย หรือ ภ ร ร ย า ???]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=06-06-2009&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=06-06-2009&group=13&gblog=3 Sat, 06 Jun 2009 22:30:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=13-04-2009&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=13-04-2009&group=13&gblog=2 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[โศลกคำคมในภาษาสันสกฤตกับ โทษ 6 ประการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=13-04-2009&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=13-04-2009&group=13&gblog=2 Mon, 13 Apr 2009 0:13:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=04-04-2009&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=04-04-2009&group=13&gblog=1 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[วานร..... หรือคนวะนั่น??]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=04-04-2009&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=04-04-2009&group=13&gblog=1 Sat, 04 Apr 2009 0:21:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-04-2008&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-04-2008&group=1&gblog=30 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Vidya Gurukul - 26 March 08]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-04-2008&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-04-2008&group=1&gblog=30 Wed, 02 Apr 2008 16:34:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-04-2008&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-04-2008&group=1&gblog=29 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Vidya Gurukul - 25 March 08]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-04-2008&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=02-04-2008&group=1&gblog=29 Wed, 02 Apr 2008 16:26:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=28 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Vidya Gurukul- 24 March 2551]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=28 Thu, 27 Mar 2008 17:31:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=27 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Vidya Gurukul- 23 March 2551]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=27 Thu, 27 Mar 2008 16:03:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=26 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Vidya Gurukul- 22 March 2551]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=26 Thu, 27 Mar 2008 17:23:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=25 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Vidya Gurukul- 21 March 2551]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=25 Thu, 27 Mar 2008 16:51:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=23-12-2012&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=23-12-2012&group=12&gblog=4 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ รื่ อ ง เ ล่ า มั น ๆ เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ที่ ดี ข อ ง ช า ว โ ย ค ะ ตอนที่ 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=23-12-2012&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=23-12-2012&group=12&gblog=4 Sun, 23 Dec 2012 20:04:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-12-2012&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-12-2012&group=12&gblog=3 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ รื่ อ ง เ ล่ า มั น ๆ เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ที่ ดี ข อ ง ช า ว โ ย ค ะ ตอนที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-12-2012&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-12-2012&group=12&gblog=3 Fri, 21 Dec 2012 10:17:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-12-2012&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-12-2012&group=12&gblog=2 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เ รื่ อ ง เ ล่ า มั น ๆ เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ที่ ดี ข อ ง ช า ว โ ย ค ะ ตอนที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-12-2012&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-12-2012&group=12&gblog=2 Fri, 21 Dec 2012 10:15:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=24-03-2009&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=24-03-2009&group=12&gblog=1 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาใส่เครื่องเทศ... เครื่องดื่มอันโปรดปรานของฉันกับคุณค่าของเครื่องเทศ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=24-03-2009&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=24-03-2009&group=12&gblog=1 Tue, 24 Mar 2009 21:14:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=20 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Vidya Gurukul- 16 March 2551]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=20 Thu, 27 Mar 2008 16:51:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=19 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Vidya Gurukul- 15 March 2551-Anatomy & Cleansing body]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=19 Thu, 27 Mar 2008 17:28:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=18 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Vidya Gurukul- 14 March 2551-Bad Dog]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=18 Thu, 27 Mar 2008 17:26:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=17 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Vidya Gurukul- 13 March 2551-New friends, New course]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-03-2008&group=1&gblog=17 Thu, 27 Mar 2008 17:24:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-03-2008&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-03-2008&group=1&gblog=16 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Yoga Vidya Dham-from Mumbai to Nasik]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-03-2008&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-03-2008&group=1&gblog=16 Wed, 19 Mar 2008 16:43:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-11-2007&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-11-2007&group=1&gblog=15 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก....(รึว่าโกหกจริงๆหว่า!!!)และ 1วันของหมวยกับครูโยคะระดับโลก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-11-2007&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-11-2007&group=1&gblog=15 Sun, 25 Nov 2007 19:22:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-09-2007&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-09-2007&group=1&gblog=14 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Something about YOGA NIDRA ก็อยากจะหลับแบบ....โยคะนิทรา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-09-2007&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-09-2007&group=1&gblog=14 Tue, 11 Sep 2007 19:23:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-08-2007&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-08-2007&group=1&gblog=13 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากรู้มั๊ย... ทำยังไงถึงจะได้เป็นครูสอนโยคะ ภาค2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-08-2007&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-08-2007&group=1&gblog=13 Tue, 28 Aug 2007 19:23:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-08-2007&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-08-2007&group=1&gblog=12 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากรู้มั๊ย... ทำยังไงถึงจะได้เป็นครูสอนโยคะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-08-2007&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-08-2007&group=1&gblog=12 Mon, 27 Aug 2007 19:24:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-08-2007&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-08-2007&group=1&gblog=11 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Something about Ayurveda Part3 ก็มันไม่เกี่ยวกับโยคะ แต่เป็นเรื่องเดียวกัน ตอนที่3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-08-2007&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-08-2007&group=1&gblog=11 Sun, 26 Aug 2007 19:24:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-08-2007&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-08-2007&group=1&gblog=10 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Something about Ayurveda Part2 ก็มันไม่เกี่ยวกับโยคะ แต่เป็นเรื่องเดียวกัน ตอนที่2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-08-2007&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-08-2007&group=1&gblog=10 Thu, 16 Aug 2007 19:25:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=9 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๕ มกราคม ๒๕๕๒ แอบกานดาทำเดาติ โดนตำหนิเล็กน้อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=9 Tue, 27 Jan 2009 12:26:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=8 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๔ มกราคม ๕๒ ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง.. การชำระล้างร่างกายก็เหมือนการมุ่งสู่สภาวะที่สูงขึ้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=8 Tue, 27 Jan 2009 12:20:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=7 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๓ มกราคม ๕๒ แว่บไปทริมบากกับห้านาทีของกานดาที่กลายเป็นสองชั่วโมงห้านาทีซะงั้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=7 Tue, 27 Jan 2009 12:18:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=6 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๒ มกราคม ๕๒ ปรัชญาอันยิ่งใหญ่ของอินเดีย ภควัตคีตา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=6 Tue, 27 Jan 2009 12:12:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=5 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๑ มกราคม๕๒ มาสเตอร์คลีนซิ่ง....ทำพิษตัวเองอีกแล้วครับท่าน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=5 Tue, 27 Jan 2009 12:10:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=4 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๐ มกราคม ๕๒ ท่อยางในจมูก คุ๊กกี้ในสมองและโยคะกับจิตใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=4 Tue, 27 Jan 2009 12:06:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=3 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๙ มกราคม ๕๒ วันแรกกับความเงียบและการใส่สายยางเพื่อล้างกระเพาะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=3 Tue, 27 Jan 2009 12:07:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=2 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๘ มกราคม ๕๒ Singing Bowl ของฉันกับหนึ่งวันในปูเน่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=2 Tue, 27 Jan 2009 11:50:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=1 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๗ มกราคม ๕๒ I’m coming India!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=27-01-2009&group=10&gblog=1 Tue, 27 Jan 2009 11:39:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-10-2008&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-10-2008&group=9&gblog=1 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ลงชื่อจองหนังสือ Yoga on Jeans ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-10-2008&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-10-2008&group=9&gblog=1 Sat, 18 Oct 2008 9:07:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-07-2013&group=7&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-07-2013&group=7&gblog=8 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่ า ก ลั บ บ น ล ง ล่ า ง Inverted Poses กั บ ล ม ใ น ช่ อ ง ค ล อ ด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-07-2013&group=7&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=08-07-2013&group=7&gblog=8 Mon, 08 Jul 2013 19:11:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=15-01-2013&group=7&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=15-01-2013&group=7&gblog=7 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[โ ย ค า ส น ะ-ปวันมุกตาสนะ ท่าขับลม ง่ายๆแต่มีประโยชน์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=15-01-2013&group=7&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=15-01-2013&group=7&gblog=7 Tue, 15 Jan 2013 16:12:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-06-2011&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-06-2011&group=7&gblog=6 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ป ล ด ป ล่ อ ย ตั ว ต น ไ ป กั บ ส า ย น้ ำ แ ห่ ง โ ย ค ะ Yoga in Water]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-06-2011&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-06-2011&group=7&gblog=6 Fri, 10 Jun 2011 10:51:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-05-2011&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-05-2011&group=7&gblog=5 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่ า ชุ ด โ ย ค ะ เ ปิ ด ไ ห ล่ Shoulders sequence อีกครั้งเพื่อผู้ทำงานนั่งโต๊ะและขับรถนานๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-05-2011&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-05-2011&group=7&gblog=5 Wed, 25 May 2011 19:54:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=20-05-2011&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=20-05-2011&group=7&gblog=4 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ชี่ น ช ม ยิ น ดี กั บ ร่ า ง ก า ย ข อ ง เ ร า Yoga class of Appreciation]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=20-05-2011&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=20-05-2011&group=7&gblog=4 Fri, 20 May 2011 12:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-05-2011&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-05-2011&group=7&gblog=3 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่ า ชุ ด โ ย ค ะ เ ปิ ด ไ ห ล่ Shoulders sequence เพิ่มประสิทธิภาพให้กับปอด การย่อย&กระเพาะปัสสาวะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-05-2011&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-05-2011&group=7&gblog=3 Wed, 18 May 2011 12:43:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-05-2009&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-05-2009&group=7&gblog=2 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีรษะอาสนะ ...ราชาแห่งอาสนะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-05-2009&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-05-2009&group=7&gblog=2 Tue, 05 May 2009 21:35:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-04-2009&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-04-2009&group=7&gblog=1 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Balancing Poses .... โยคาสนะที่ฉันโปรดปราน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-04-2009&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=14-04-2009&group=7&gblog=1 Tue, 14 Apr 2009 5:05:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-08-2008&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-08-2008&group=5&gblog=3 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ เรื่องเล่าจากโยคี.... เรื่องที่ 3--หมาป่าสองตัว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-08-2008&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-08-2008&group=5&gblog=3 Thu, 28 Aug 2008 11:06:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-09-2007&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-09-2007&group=5&gblog=2 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าจากโยคี.... เรื่องที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-09-2007&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-09-2007&group=5&gblog=2 Wed, 26 Sep 2007 13:37:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=29-08-2007&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=29-08-2007&group=5&gblog=1 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าจากโยคี.... เรื่องที่1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=29-08-2007&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=29-08-2007&group=5&gblog=1 Wed, 29 Aug 2007 19:23:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-07-2009&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-07-2009&group=4&gblog=8 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[บ่นกับตัวเอง....เรื่อยเปื่อย เ รื่ อ ง ห ม า ๆ และเอารูปมินนี่มาฝาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-07-2009&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-07-2009&group=4&gblog=8 Tue, 28 Jul 2009 21:56:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=20-06-2009&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=20-06-2009&group=4&gblog=7 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ป.ปลา ที่บ้านโยคะคีตาเพิ่มมาอีก 2 ตัว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=20-06-2009&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=20-06-2009&group=4&gblog=7 Sat, 20 Jun 2009 23:29:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-04-2009&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-04-2009&group=4&gblog=6 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านน้อยคอยรัก....หลังจากซ่อมแซม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-04-2009&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-04-2009&group=4&gblog=6 Tue, 28 Apr 2009 7:41:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-12-2008&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-12-2008&group=4&gblog=5 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตตก.... ไร้ซึ่งสมาธิโดยสมบูรณ์ ... หนึ่งวันแห่งความตกต่ำในชีวิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-12-2008&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=16-12-2008&group=4&gblog=5 Tue, 16 Dec 2008 22:37:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=15-12-2008&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=15-12-2008&group=4&gblog=4 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Robert Pattinson แวมไพร์ Twilight หล่อได้ใจจริงจริ๊งงงง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=15-12-2008&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=15-12-2008&group=4&gblog=4 Mon, 15 Dec 2008 19:35:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=30-11-2008&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=30-11-2008&group=4&gblog=3 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[พรแสวงกับพรสวรรค์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=30-11-2008&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=30-11-2008&group=4&gblog=3 Sun, 30 Nov 2008 8:26:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-10-2008&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-10-2008&group=4&gblog=2 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เศรษฐกิจ ...กิเลสหรือตัณหา ใครชี้วัด?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-10-2008&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-10-2008&group=4&gblog=2 Fri, 10 Oct 2008 15:58:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=12-09-2007&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=12-09-2007&group=4&gblog=1 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[สึนามิ....ฝันร้ายที่โลกยังไม่ลืม..Tsunami...nightmare]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=12-09-2007&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=12-09-2007&group=4&gblog=1 Wed, 12 Sep 2007 18:30:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=22-06-2009&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=22-06-2009&group=3&gblog=9 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[เตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ ห ม า น้ อ ย มิ น นี่ อิงลิชค็อกเกอร์ตัวป่วน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=22-06-2009&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=22-06-2009&group=3&gblog=9 Mon, 22 Jun 2009 22:36:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-05-2009&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-05-2009&group=3&gblog=8 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[พัทยา สุขใจวันแรงงาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-05-2009&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-05-2009&group=3&gblog=8 Tue, 05 May 2009 18:21:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-04-2009&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-04-2009&group=3&gblog=7 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกดอกออกดวง เป็นอีสุกอีใสได้ไงหว่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-04-2009&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=03-04-2009&group=3&gblog=7 Fri, 03 Apr 2009 23:57:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-11-2008&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-11-2008&group=3&gblog=6 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[รักนะ... แต่ขอนิพพาน (จะได้มั๊ย?)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-11-2008&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-11-2008&group=3&gblog=6 Wed, 19 Nov 2008 9:47:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-08-2008&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-08-2008&group=3&gblog=5 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[โศกเศร้าไปกับหัวใจดวงน้อยที่ถูกทำร้าย....ของ...เครื่องมือทางพันธุกรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-08-2008&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=19-08-2008&group=3&gblog=5 Tue, 19 Aug 2008 14:28:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-06-2008&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-06-2008&group=3&gblog=4 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[แดนซ์กระจาย...ลูกฉ้านนนนน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-06-2008&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-06-2008&group=3&gblog=4 Sat, 21 Jun 2008 20:06:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-08-2007&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-08-2007&group=3&gblog=3 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[8ปีผ่านไป...ยอดมนุษย์แปลงกาย ตอน 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-08-2007&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-08-2007&group=3&gblog=3 Fri, 17 Aug 2007 19:22:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-08-2007&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-08-2007&group=3&gblog=2 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[8ปีผ่านไป...ยอดมนุษย์แปลงกาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-08-2007&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-08-2007&group=3&gblog=2 Fri, 17 Aug 2007 19:22:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-08-2007&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-08-2007&group=3&gblog=1 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[...หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว...ลูกแมวเหมียวส์(s).. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-08-2007&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-08-2007&group=3&gblog=1 Fri, 10 Aug 2007 19:23:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-06-2008&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-06-2008&group=2&gblog=8 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Something about Ancient Indian Philosophy in my view-มุมมองชีวิตของคนอินเดียในมุมมองของฉัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-06-2008&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=05-06-2008&group=2&gblog=8 Thu, 05 Jun 2008 20:35:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-03-2008&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-03-2008&group=2&gblog=7 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Incredible India- Last day in Pune]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-03-2008&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-03-2008&group=2&gblog=7 Tue, 11 Mar 2008 22:58:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-03-2008&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-03-2008&group=2&gblog=6 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Incredible India—ยอดแม่ครัวไทยในต่างแดน (ฉันเองแหละ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-03-2008&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=11-03-2008&group=2&gblog=6 Tue, 11 Mar 2008 7:30:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2008&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2008&group=2&gblog=5 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Incredible India- Thali , the Famous Menu of india!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2008&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2008&group=2&gblog=5 Mon, 10 Mar 2008 8:22:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2008&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2008&group=2&gblog=4 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Incredibe India--Pune the city of Education]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2008&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2008&group=2&gblog=4 Mon, 10 Mar 2008 8:22:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2008&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2008&group=2&gblog=3 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Incredible India--My Yoga Trip Started!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2008&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=10-03-2008&group=2&gblog=3 Mon, 10 Mar 2008 13:39:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-01-2008&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-01-2008&group=2&gblog=2 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[ และแล้วการเดินทางสู่อินเดียก็เริ่มต้น ...วิถีแห่งโยคีรออยู่ไม่ไกล ภาค 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-01-2008&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=18-01-2008&group=2&gblog=2 Fri, 18 Jan 2008 11:34:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-01-2008&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-01-2008&group=2&gblog=1 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[และแล้วการเดินทางสู่อินเดียก็เริ่มต้น ...วิถีแห่งโยคีรออยู่ไม่ไกล ภาค 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-01-2008&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-01-2008&group=2&gblog=1 Thu, 17 Jan 2008 18:35:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=07-08-2007&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=07-08-2007&group=1&gblog=9 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Something about Ayurveda Part1 ก็มันไม่เกี่ยวกับโยคะ แต่เป็นเรื่องเดียวกัน ตอนที่1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=07-08-2007&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=07-08-2007&group=1&gblog=9 Tue, 07 Aug 2007 19:25:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=04-08-2007&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=04-08-2007&group=1&gblog=8 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Somethings about Yoga & Om โยคะ โอม (มะลึกกึ๊กกึ๋ย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=04-08-2007&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=04-08-2007&group=1&gblog=8 Sat, 04 Aug 2007 19:26:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-07-2007&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-07-2007&group=1&gblog=7 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Time for Tea พักยกโยคะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-07-2007&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=28-07-2007&group=1&gblog=7 Sat, 28 Jul 2007 19:26:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-07-2007&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-07-2007&group=1&gblog=6 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Somethings about Body Type and Yoga 3 โยคะกับรูปร่าง ตอนที่ 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-07-2007&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=26-07-2007&group=1&gblog=6 Thu, 26 Jul 2007 19:27:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-07-2007&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-07-2007&group=1&gblog=5 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Somethings about Body Type and Yoga 2 โยคะกับรูปร่าง ตอนที่2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-07-2007&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-07-2007&group=1&gblog=5 Wed, 25 Jul 2007 19:27:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-07-2007&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-07-2007&group=1&gblog=4 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Somethings about Body Type and Yoga โยคะกับรูปร่าง ตอนที่1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-07-2007&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=25-07-2007&group=1&gblog=4 Wed, 25 Jul 2007 19:27:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-07-2007&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-07-2007&group=1&gblog=3 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Somethings about Yoga Breathing&Asanas การหายใจกับโยคะอาสนะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-07-2007&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=21-07-2007&group=1&gblog=3 Sat, 21 Jul 2007 19:28:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-07-2007&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-07-2007&group=1&gblog=2 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Somethings about Yoga Breathing การหายใจแบบโยคะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-07-2007&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=17-07-2007&group=1&gblog=2 Tue, 17 Jul 2007 19:29:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=15-07-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=15-07-2007&group=1&gblog=1 https://yogapoint.bloggang.com/rss <![CDATA[Somethings about Yoga เรื่องเล่าเคล้าโยคะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=15-07-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yogapoint&month=15-07-2007&group=1&gblog=1 Sun, 15 Jul 2007 19:30:02 +0700